Zmiany w umowach telekomunikacyjnych

 

Nowe przepisy we wzorach umów abonenckich usług telekomunikacyjnych mają za zadanie poprawę sytuacji użytkowników. Podstawowe z nich, w uproszczeniu, to:

- będzie można zdalnie wypowiedzieć umowę zawartą w ten spsób. Opeartor musi w ciągu 14 dni potwierdzić pisemnie przyjęcie rezygnacji, 

- umowa na czas nieokreślony będzie mogła być rzowiązana w ciągu 30 dni, 

- przed przedłużeniem umowy dostawca musi poinformować abonenta o: automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, 

- po automatycznym przedłużeniu umowy dostawca ma zaś obowiązek co najmniej raz w roku informować abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że abonent nie udzielił zgód marketingowych. 

- abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian. Ponieważ zmiana wynika z nowelizacji ustawy, w przypadku skorzystania przez abonenta z prawa do wypowiedzenia umowy, dostawca będzie mógł żądać zwrotu ulg, 

17-11-2020
 
 

JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ:

1

2

3